Country or region
Country or region
Languages

Kissan stressin syyt ja oireet

Kissan stressin syyt ja oireet
Kissatkin stressaavat! Asiat, jotka rakkaita lemmikkejämme vaivaavat, eivät ole kuitenkaan työt, rakkausmurheet tai taloudelliset ongelmat kuten meillä ihmisillä, vaan ne liittyvät kissojen luonteeseen. Aihe tunnetaan jo eläinten käyttäytymisen asiantuntijoiden keskuudessa, mutta sitä ei ollut tutkittu ennen kuin Barcelonan autonomisen yliopiston tekemässä tutkimuksessa.

Kuinka tunnistat kissan stressin?

Millaista kissan stressi oikeastaan on? Eläinten käyttäytymisen asiantuntija Maria Grazia Calore selventää asiaa: "Stressi terminä tarkoittaa epämiellyttävien olosuhteiden kokemista negatiivisilla vaikutuksilla, ja yleensä se kestää tietyn aikaa. Sen sijaan eläinten hyvinvoinnin kirjo on laaja, sillä siihen kuuluvat kaikki lajin tyypilliset tarpeet, ja se ilmenee tavallisesti eläimen käyttäytymisenä."Olemme jo puhuneet kissan mahdollisista stressinaiheuttajista, kuten muuttamisesta, matkalle mukaan ottamisesta ja uuden perheenjäsenen saapumisesta.Siksi stressin merkkien tunnistaminen alkaa kissan muuttuneesta käytöksestä, mikä voi johtua monista eri syistä. Käyttäytymisen muuttumisesta viestivät esimerkiksi taipumus eristäytyä, uteliaisuuden puuttuminen, ulostaminen hiekkalaatikon ulkopuolelle, vihamielisyys, kontaktin välttely, liian vähäinen syönti tai liikasyönti sekä peseytymättömyys. Asiantuntija Calore kertoo: "Tavallisia reaktioita stressiin on kolmenlaisia: jähmettyminen, tappeleminen tai pakeneminen. Joten, jos kissalla on tällaisia reaktioita, jokin on vialla."

Reviiri, leikki ja vuorovaikutus stressinlievittäjinä

Kun ymmärrämme, mikä aiheuttaa stressiä kissallemme, voimme pitää huolen sen tarpeista.Erityishuomiota ansaitsevat: - Ympäristö: kissoilla pitää olla paikkoja, jossa ne voivat olla rauhassa, leikkiä ja joissa hiekkalaatikko on oikeassa paikassa. Kiinnitä huomiota myös näihin kahteen asiaan, jotka liittyvät kissan reviiriin: raapiminen ja feromonit. Kissalla pitää olla raapimispuu, ja vahvojen puhdistusaineiden käyttöä tulisi välttää. - Vuorovaikutus ihmisten kanssa: kissaa ei saa ottaa syliin väkisin, ja lapset tulisi opettaa kunnioittamaan kissan lepoa. Kissaa pitää huomioida ja aktivoida silloin, kun se sopii sen rytmiin, eikä sitä saa unohtaa, jos talouteen syntyy vauva.Kissalle stressiä aiheuttavia asioihin pitäisi suhtautua varovaisesti: kissaa ei tule kohdella kovakätisesti vaan palkiten ja kiittäen silloin, kun se on rauhassa.