Country or region
Country or region
Languages

De taal van de kat

De taal van de kat
De kat communiceert op een compleet andere manier dan honden en misschien is dit wel de reden dat dit door ons wordt gezien als raadselachtig en onbegrijpelijk. Door vele studies is echter gebleken dat deze katachtige gebruik maakt van een complexe taal gebaseerd op houdingen, uitdrukkingen, geluiden en markeringen.Om deze reden zouden wij de lichaamstaal beter kunnen begrijpen om zo te bepalen of wij het beestje moeten benaderen of juist het tegenovergestelde, afstand moeten houden

Kijk eens naar het gezicht!

Door de gezichtsuitdrukkingen van uw kat te bestuderen kunt u buien en emoties herkennen. Om dit te doen moeten we letten op de ogen, de mond, de snorharen en de oren. We kijken dan naar de gezichtskenmerken van de kat. Bij een rustige kat die open staat voor contact zijn de ogen open zonder verwijde pupillen, is de mond gesloten, snorharen ontspannen en staan de oren naar voren.Een nerveuze en bezorgde kat, die waarschijnlijk niet weet hoe het met een situatie om moet gaan zal geneigd zijn de oren platter te gaan dragen en de ogen half sluiten.Als deze angst erger wordt zullen de oren geheel plat tegen het kopje gedragen worden, verwijden de pupillen en zal de kat gaan miauwen, blazen of andere abrupte geluiden maken. In dit soort gevallen is het absoluut noodzakelijk om afstand te nemen van de kat: een bedreigende situatie kan een kat het idee geven dat aanvallen de enige optie is.

Let op de staart!

De kat gebruikt het hele lichaam om te communiceren en de staart in het bijzonder heeft een belangrijke rol. Een ontspannen en vriendelijke kat zal ons benaderen met de staart recht omhoog, soms met het puntje naar voren gewezen, is de kat heel blij u te zien zal de staart zelfs trillen.Als de staart snel van kant naar kant wordt bewogen, als een kwispelende hond, moet u niet gaan denken dat de kat vrolijk is! In tegendeel, nu is uw kat nerveus en u kunt beter afstand bewaren.Als de kat bang is zal het de neiging hebben de staart tussen de benen te verstoppen. Als we naar de foto kijken met de twee katten zien we een bijzonder iets: de rode kat ziet er dreigend uit, toch is dit juist de angstige kat. Om precies te zijn, heeft het de staart tussen de benen, is het gespannen en staan de vacht omhoog.Wanneer de angst sterker wordt zal de kat een bijzondere houding aan gaan nemen om zo “ groter en gevaarlijker" te lijken voor de vijand. In het oud Engels werd deze houding de "Halloween cat" genoemd. Ook in deze gevallen moet u alle pogingen tot benadering stoppen zodat het dier tot rust kan komen. De manier van bewegen van de kat helpt ons te begrijpen in welke gemoedstoestand het beestje zich bevindt. Een veilige en vredige kat zal direct toenadering zoeken in tegenstelling tot een angstige kat, deze zal zich juist opproppen en over de vloer kruipen om zo direct contact te vermijden. Deze houding is vaak te zien wanneer een kat bij de dierenarts in de kennel wordt geplaatst na een behandeling.Andere keren zal de houding meer lijken op die van de witte kat op de foto, een houding die uitnodigt om te komen spelen. In deze gevallen zijn de pupillen klein en staan de oren naar voren en trippelt de kat vrolijk.Als de kat u volledig vertrouwt laat het de buik zien. In deze gevallen denk men vaak onterecht dat de kat over de buik geaaid of gekriebeld wil worden. Dit is echter niet wat er gecommuniceerd wordt en kan door de kat als aanvallend worden gezien. Komen deze posities en bewegingen u bekend voor bij uw kat? Dan weet u nu misschien wat het betekent. Maria Grazia Calore (dierenarts en expert op het gebied van dierengedrag)