Country or region
Country or region
Languages

Huisdier en baasje: 5 belangrijke elementen in de relatie

Huisdier en baasje: 5 belangrijke elementen in de relatie
Een huisdier en baasje hebben een relatie die sterk verschilt van die tussen mensen. Dr. Maria Grazia Calore, dierenarts en gedragsexpert, heeft 5 belangrijke elementen voor ons geïdentificeerd van deze band. Deze zijn niet alleen handig om de natuur van onze honden en katten te begrijpen maar ook om met ze om te gaan op de meest nuttige manier. 

1. Natuurlijke verwantschap

Huisdieren nemen on op andere manier waar, ze pikken de “geheime" informatie op van de feromonen die vio onze huid worden losgelaten. Dankzij deze chemische boodschappen begrijpen onze trouwe viervoeters of ze ons kunnen benaderen of beter wat afstand kunnen bewaren. 

2. Sociale referentie of gelijke?

Na aankomst in de familie zal de hond spontaan sociale relaties beginnen met alle leden van de “familie-roedel" door per gezinslid een verschillende soort relatie te beginnen naar de functie van de “rol" die in zijn ogen gespeeld wordt.Voor de kat zal de ontmoeting met de mens uitlopen in een relatie die lijkt op vriendschap: hij zal ons in elk opzicht zien als een gelijke. 

3. Niet alleen voedsel

Het is verkeerd om te denken dat katten en honden hechte banden vormen met diegenen die het voedsel bereiden.Voor de hond is de sociale versterking net zo belangrijk: de bevrediging van samen met het baasje een gezamenlijk doel behalen, de liefkozende knuffel en een “bravo!" zijn soms beter dan duizend snoepjes! Zelfs voor de kat zijn we niet enkel een bron van voedsel. Hij zal ons zeker volledig niet in staat achten om te jagen naar voedsel en zal ons dan wel eren met een door hem gevangen prooi zodat we het kunnen leren! 

4. Het belang van serieus zijn

We moeten voorzichtig zijn dat we niet verkeerd begrepen worden. Als we bijvoorbeeld de hond vragen om bij ons te komen, moeten we niet een houding aannemen die kan afschrikken – naar voren buigen – of spreken met een boze of een hoge toon. Zowel de houding als de stem communiceren dat er gevaar is terwijl de woorden vragen om naar het mogelijke gevaar te gaan!Als we daarentegen bij de kat onze handen of voeten te snel bewegen of als we onze handen of voeten onder een deken verstoppen, dan kan hij ons associëren met prooi. Dus kan een reactie met een berisping van het normale jachtgedrag de vriendschap ondermijnen. 

5. Een kwestie van…

Respect, begrip, verlangen tot communiceren. Dit zijn drie elementen die, samen met affectie, een goede relatie met onze trouwe viervoeter verzekeren..
  • Respect betekend dat de gedrag behoeftes van het diersoort worden bevredigd: we moeten onze honden socialiseren, laat ze ontdekken, snuffelen, de grond markeren. Verplicht een kat niet tot “gedwongen" samenleven met andere dieren door plekken te maken waar gespeeld en ontspannen kan worden.
  • Begrip is het proberen te begrijpen dat dieren emoties hebben, ze hebben soms net als ons buien, soms is dit typerend voor een bepaald ras.
  • Verlangen tot communiceren houdt in dat we een poging doen om hun taal te begrijpen, geïnformeerd zijn, boeken lezen over, observeren zonder vooroordelen. En we moeten onze taal voor ze aanpassen en daarmee niet alleen in woorden maar ook in gebaren en duidelijke houdingen.