Country or region
Country or region
Languages

Welk soort vlees kan worden gebruikt om brokjes te produceren?

Welk soort vlees kan worden gebruikt om brokjes te produceren?
Om uw honden brokjes (droogvoer) te kunnen voeren, moet u zich bewust zijn van twee kernzaken: de Kwaliteit van de herkomst en de Fysieke staat van de ingrediënten. De kwaliteit van de herkomst van de ingrediëntenIn Europees recht is vlees of vis dat wordt gebruikt als ingrediënt voor dierenvoeding opgesplitst in verschillende klassen:  a) "...delen van gedode dieren, die overeenkomstig de communautaire wetgeving voor menselijke consumptie geschikt zijn, maar die om commerciële redenen niet voor menselijke consumptie bestemd zijn"
(Verordening (EG) nr. 1069/2009 Artikel 10, lid a)
 b) "... delen van hetzij dieren die in een slachthuis zijn geslacht en na een keuring vóór het slachten geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht, hetzij karkassen en de volgende delen van wild dat overeenkomstig de communautaire wetgeving voor menselijke consumptie is gedood:(i) karkassen en delen van dieren die overeenkomstig de communautaire wetgeving voor menselijke consumptie ongeschikt zijn verklaard, maar die geen symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten vertoonden;(ii) koppen van pluimvee;(iii) huiden, met inbegrip van afgesneden en gesplitste stukken huid, horens en onderpoten, met inbegrip van kootbeentjes, beentjes van handpalmen en polsen, voetwortel- en middelvoetsbeentjes, van:— andere diersoorten dan herkauwers die op TSE's moeten worden getest; alsmede— herkauwers die met negatief resultaat zijn getest overeenkomstig artikel  6, lid  1, van Verordening (EG) nr. 999/2001;
  1. iv) varkenshaar;
  2. v) veren"
(Verordening (EG) nr. 1069/2009 Artikel 10, lid b)
   2) De fysieke staat van de ingrediëntenVlees of vis gebruikt als voedingsingrediënten voor huisdieren kan zijn: Vers, Gedehydrateerd of (vlees- of vis-) Meel.Gedehydrateerd vlees of (vlees- of vis) meel is al minstens één keer gekookt voordat het wordt gebruikt en opnieuw gekookt om brokken (droog voedsel) te produceren.Vers vlees of vis komt rechtstreeks uit het slachthuis en wordt slechts één keer bereid om brokken te producerenBovendien hebben brokjes van vers vlees of vis als voordeel dat: - Eiwitten hun biologische beschikbaarheid beter behouden- Conserveringsmiddelen of antioxidanten niet nodig zijn om de ingrediënten te conserveren, omdat de gebruikte ingrediënten vers zijn Dus, wanneer brokjes (droogvoer) voor uw hond kiest, raden wij u aan om altijd te overwegen:- De herkomst van het vlees (oorspronkelijk geschikt voor menselijke consumptie of niet) - De fysieke toestand van het vleesVoor Almo Nature HFC Alternative brokken voor honden of katten gebruiken we bijvoorbeeld alleen vers vlees als ingrediënt dat oorspronkelijk geschikt was voor menselijke consumptie.* HFC is de term die Almo Nature gebruikt om het vlees en de vis te beschrijven in zijn voer voor huisdieren dat oorspronkelijk "(...) geschikt is voor menselijke consumptie in overeenstemming met de communautaire wetgeving (...)". [Verordening (EG) nr. 1069/2009 artikel 10, alinea a)]