Country or region
Country or region
Languages

De R van I&R (identificatie en registratie): wat betekent registratie en waarom is het belangrijk?

De R van I&R (identificatie en registratie): wat betekent registratie en waarom is het belangrijk?

We hebben de I van I&R al uitgebreid besproken, het betekent dat je hond of kat kan worden geïdentificeerd door middel van een microchip. Het Registreren is echter vaak onduidelijk. Dus interviewden we Michel Schoffeniels, mede-oprichter en president van Europetnet, om ons wat meer te vertellen over de R in I&R.

Wat wordt er bedoeld met de R in I&R (identificatie en registratie)?

Het betekent dat je de identificatiegegevens (het microchipnummer) van je gezelschapsdier en jouw persoonlijke contactgegevens registreert in een databank voor gezelschapsdieren, een zogenaamd huisdierenregister.

Wat is een huisdierenregister en welke rol speelt het in het I&R proces?

Een huisdierenregister is een gegevensbank die de gegevens van de eigenaar (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres), zijn/haar gezelschapsdier (soort, ras, geslacht, kleur en geboortedatum) en de registratiedatum opslaat. Het is belangrijk om de geregistreerde gegevens gedurende het leven van je dier(en) te beheren en bij te werken.

Wat vind je van het huidige systeem van huisdierenregisters in de EU, verwacht je nieuwe ontwikkelingen in de komende 5 jaar?

De meeste registers in de EU-landen presteren goed. Ze zouden echter beter kunnen presteren als ze werden beoordeeld aan de hand van EU-richtlijnen die een bepaald prestatiekader bieden. Dat ontbreekt op dit moment waardoor veel huisdierenregisters hun eigen reilen en zijlen bepalen. Dat kan op zich dan weer leiden tot onduidelijkheden en onregelmatigheden. Zo zijn veel huisdierenregisters in het weekend en 's avonds gesloten. Een Europees kader kan helpen om de exacte diensten die worden aangeboden, inclusief openingstijden, te evalueren, te verbeteren en te beheren. Zo zou men kunnen onderzoeken of het nodig is om open te zijn gedurende de weekenden en hoe dat het best geregeld zou kunnen worden.

Welke EU-landen hebben de beste I & R-wetgeving en best presterende dierenregisters?

Ierland en Frankrijk. Ze opereren binnen een betrouwbaar kader met standaard dienstverleningen en een hoog serviceniveau. Ierland heeft meerdere registers die in het bezit zijn van particulieren en door hen worden beheerd, maar die allemaal moeten voldoen aan dezelfde wetgeving van de overheid. Frankrijk heeft één centraal register dat eigendom is van de autoriteiten en door hen wordt beheerd. Beide landen hebben verplichte I&R-wetgeving voor honden. Frankrijk heeft daarbovenop als eens van de enige landen in Europa, ook verplichte I&R-wetgeving voor katten ingevoerd.

Je bent de medeoprichter van Europetnet, kan je ons hier iets meer over vertellen?

Europetnet is een geconsolideerd register dat huisdierenregisters, die zijn aangesloten bij Europetnet, in staat stelt om de gegevens van geregistreerde dieren uit te wisselen wanneer die vanuit een ander EU-land worden opgevraagd: wanneer een in Frankrijk geregistreerde hond in Nederland gevonden wordt, kunnen de gegevens worden opgevraagd met behulp van Europetnet. Een dierenarts in Nederland heeft namelijk geen toegang tot dierenregisters in Frankrijk maar kan deze wel opvragen om zodoende contact op te nemen via Europetnet. Voorwaarde is wel dat de nationale registers zijn aangesloten bij Europetnet wat niet altijd het geval is. Nationale registers kunnen op vrijwillige basis lid worden van Europetnet om de kans op een succesvolle hereniging van dieren en menselijke metgezellen te vergroten en een extra dienst aan te bieden.We zijn Europetnet begonnen in 2000, tien jaar nadat de transpondertechnologie (microchiptechnologie) voor het eerst verscheen 1990. We kwamen al snel tot de ontdekking dat er niets bestond voor dieren die in een ander land werden gevonden dan waar ze geregistreerd stonden. Wij wilden ervoor zorgen dat dieren en eigenaars ook herenigd konden worden in het buitenland (binnen de EU) en daarom besloten we Europetnet op te zetten.

Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat elk huisdier in de EU correct wordt geïdentificeerd en geregistreerd?

Ik zou willen dat elk EU-land verplichte I & R-wetgeving voor katten en honden zou invoeren. Tussen 75% en 95% procent van de mensen, die wonen in landen die deze wetgeving hebben geïmplementeerd, zorgt ervoor dat hun kat of hond wordt geïdentificeerd en geregistreerd. Dit laat zien hoe succesvol de wetgeving is en nog veel belangrijker, dat er nog veel meer dieren herenigd zouden kunnen worden als alle EU-landen de I&R-wetgeving zouden doorvoeren.

Wat zou je aan eigenaren van gezelschapsdieren aanraden die willen garanderen dat hun dieren teruggevonden kunnen worden?

Voordat ze verdwaald raken:
  1. Zorg ervoor dat je dieren correct geïdentificeerd en geregistreerd (I&R) zijn
  2. Beheer de registratie in het huisdierenregister en houd deze up-to-date
  3. Als je de keuze hebt, kies dan voor een huisdierenregister dat lid is van Europetnet
Nadat ze zijn verdwaald:
  1. Neem contact op met het huisdierenregister waar het dier is geregistreerd en geeft aan dat ze worden vermist
  2. Laat je telefoonnummer achter bij het huisdierenregister om aan te geven dat je gecontacteerd kunt worden zodra ze worden gevonden. Het is veel gemakkelijker wanneer iemand die het dier heeft gevonden, rechtstreeks contact op kan nemen. Het betekent een sneller proces
Als je een hond of kat vindt:
  1. Breng het dier naar een dierenarts om het microchipnummer te controleren of neem contact op met de lokale politie of dierenbeschermingsassociatie
  2. Volg hun advies
Raadpleeg onze vorige blogs over I&R als je meer wilt weten over dit belangrijke onderwerp en vergeet ons niet te volgen en deze blog te delen op Facebook.
Michel Schoffeniels is de medeoprichter en president van Europetnet, een geconsolideerd huisdierenregister waarmee contact opgenomen kan worden wanneer een dier wordt gevonden dat geregistreerd staat in een ander land.