Country or region
Country or region
Languages

Een stap op weg naar het verantwoord eigendom van dieren

Een stap op weg naar het verantwoord eigendom van dieren
Waarom we een conferentie over I&R in Duitsland hebben gesponsord. 

Verantwoord bezit is de rode draad in alles wat we doen. Dus toen we de kans kregen om een conferentie te sponsoren die een aanzienlijke impact zou kunnen hebben op huisdieren in Duitsland en de rest van Europa, grepen we die meteen.
 

De conferentie met de toepasselijke naam en slogan: "tijd om te handelen - een juridisch platform voor de identificatie (microchippen) en registratie (I&R) van gezelschapsdieren in Duitsland, en het bevorderen van ontwikkelingen in de EU" bracht meer dan honderd experts samen om een verbindend platform te bespreken dat het leven van veel dieren in de EU kan redden en dierenwelzijnsnormen op het continent kan verbeteren.
 

Identificatie en registratie (I&R) houdt in feite in dat de gegevens van honden en katten worden geregistreerd in een dierenregister. De microchip van het dier draagt de gegevens en deze worden vervolgens vastgelegd in een database (dierenregister). Dit zorgt er niet alleen voor dat dieren teruggevonden kunnen worden, het zorgt er ook voor dat mensen verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor dieren.
 

De verschillende sprekers onderstreepten dat I&R een belangrijk onderdeel is van “ verantwoord eigendom" en hoe een verbindend platform (een platform waarin alle verschillende registers samenwerken en informatie uitwisselen) met een gestroomlijnd systeem nodig is. Dit zou dierenartsen helpen bij hun werk en het zou de illegale puppyhandel helpen stoppen. Lees meer over de illegale puppyhandel handel op onze blog.
 
 
Duitsland is een van de weinige EU-landen zonder nationale I&R-wetgeving voor honden en katten. Sommige federale staten hebben hun eigen wetgevingskader, maar er is geen nationaal platform en de afzonderlijke platforms zijn nergens met elkaar verbonden. Dit maakt het I&R-systeem minder effectief en efficiënt. Een dierenarts in München kan bijvoorbeeld geen gegevens opzoeken van een dier dat is geregistreerd in Berlijn omdat de platforms en dierenregisters geen informatie delen. Hetzelfde is van toepassing binnen de EU. De gegevens van een in Frankrijk geregistreerde hond kunnen door een Nederlandse dierenarts niet in Nederland worden achterhaald. Lees meer over I&R op onze blog.
 

Tasso werkt momenteel aan een platform in Duitsland dat kan worden gebruikt als een prototype voor de EU. Een succesvol systeem zou enorme verbeteringen betekenen voor dierenwelzijn en het consumentenvertrouwen. Een verbeterd I&R-proces zou inhouden dat niet-openbare instellingen en individuen, zoals dierenartsen, dierenasielen en eigenaren van gezelschapsdieren, een centrale plek krijgen voor het opzoeken van gegevens over een dier, contact op kunnen nemen met een dienst om de registratiestatus van een dier te controleren en meer kunnen doen wanneer ze een dier vinden. Dit zou helpen bij het herenigen van dierenouders met hun dieren. Daarnaast zou het de mazen in de wet helpen dichten en de illegale huisdierenhandel helpen oprollen.
 

Meer weten? Volg onze blog en word onze vriend op Facebook of Instagram.
 
 

*Groepsfoto van links naar rechts:
 

Petras Auštrevicius, lid van het Europees Parlement, vicevoorzitter van de belangenorganisatie voor dierenwelzijn en soortenbescherming
 

Dr. med. dierenarts. Hans-Friedrich Willimzik, staatscommissaris voor dierenwelzijn van Saarland en hoofd van Netzwerk K&R (I&R network)
 

Philip McCreight, Managing Director, TASSO e.V. en mede-oprichter van het Netzwerk K&R (I&R network)
 

Diana Plange, officier voor dierenwelzijn in Berlijn
 

Dr. Andrew Robinson, voormalig vicepresident van de Federation of Veterinarians of Europe (FVE), lid van de vrijwillige werkgroep voor hondenhandel in het kader van het geplande EU-platform voor dierenwelzijn