Country or region
Country or region
Languages

Fondazione Capellino en Almo Nature ondersteunen katopia, een mobiele operatiewagen voor het ‘neutraliseren’ van zwerfkatten

Fondazione Capellino en Almo Nature ondersteunen katopia, een mobiele operatiewagen voor het ‘neutraliseren’ van zwerfkatten
 
Een mobiele operatiewagen is het nieuwste middel in de strijd om zwerfkattenpopulaties in Nederland op diervriendelijke wijze terug te dringen en Fondazione Capellino ondersteunt het initiatief door de katten te voeden en de adopties van kittens te promoten.
 
 
Het initiatief maakt onderdeel uit van de doelstelling voor een zwerfkattenvrij Nederland. De organisatie die dit mogelijk maakt is Stichting Zwerfkatten Nederland. Veel mensen weten het niet maar ons land kent een redelijk groot aantal zwerfkatten, het meest recente onderzoek van de WUR uit 2015, heeft het over 135.000 tot 1,2 miljoen katten.
 

Zwerfkatten kunnen ingedeeld worden in drie verschillende groepen: verdwaalde of weggelopen huiskatten, verwilderde huiskatten en in het wild geboren katten. Voor alle drie is het een kwestie van overleven. Ze leven in de natuur waar ze zelf jagen voor hun voeding of ze wonen op campings, landbouwgrond en bungalowparken waar ze (deels) afhankelijk zijn van mensen. Ze bewegen zich vaak in groepen voort wat zowel voor bescherming als risico’s zorgt: ze worden eerder opgemerkt door mensen, ze vechten onder elkaar en brengen gemakkelijk ziektes op elkaar over. En dan zijn er nog de externe gevaren zoals noodweer, verkeer en kwaadwillende mensen.
 

Het enige verschil tussen volwassen zwerfkatten en huiskatten is dat ze niet op mensen ingeprent zijn. Hierdoor heeft het weinig tot geen nut om ze ter adoptie te plaatsen. Daar is het, een enkele uitzondering daargelaten, te laat voor. De beste manier om voor hun welzijn te zorgen, is hen met rust te laten en ervoor te zorgen dat ze zich niet meer voort kunnen planten.
 
 
Stichting Zwerfkatten Nederland doet precies dat. Zij gaan er dagelijks op uit om zwerfkatten te vangen en te neutraliseren. Vervolgens zetten ze de katten terug op de plek waar ze vandaan komen of op een andere veilige plek. Om ervoor te zorgen dat de katten traceerbaar zijn, worden ze gechipt. Hiermee worden eventuele dubbele operaties voorkomen. Ook krijgen de katten een algemene gezondheidsbehandeling zodat ze zo gezond mogelijk verder kunnen leven. Dit proces staat bekend als TNRC: Trap, Neuter, Return or Relocate, Care. Met de operatiewagen wordt het hele proces efficiënter en diervriendelijker omdat de TNRC direct, ter plekke plaats kan vinden.
 

De meeste katten worden teruggezet in hun vertrouwde leefomgeving (mits het geen beschermd natuurgebied betreft) omdat ze simpelweg niet gewend zijn aan mensen en een leven als huiskat niet meer mogelijk is. Kittens kunnen echter wel gesocialiseerd worden en kunnen na een korte tijd bij een gastgezin ter adoptie geplaatst worden. Die adoptie wil Fondazione Capellino graag bevorderen en daarom krijgt iedere adoptant die een voormalig zwerfkitten adopteert via Stichting Zwerfkatten Nederland, een ± maandlang gratis Almo Nature kittenvoeding.
 

Almo Nature neemt deel aan dit initiatief omdat het een innovatieve oplossing biedt aan een ingewikkeld probleem: Wat het belangrijkst is binnen dit initiatief, is dat het dierenwelzijn voorop staat. Daar dragen wij graag aan bij door zowel de katten als de kittens die ter adoptie worden geplaatst, te voorzien van hoogwaardige voeding. Wij hopen dat ze door middel van onze voeding, op de best mogelijk voet verder kunnen leven.
 

Almo Nature maakt onderdeel uit van de projecten van Fondazione Capellino, een Italiaanse liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor natuurbehoud en dierenwelzijn. Een van de speerpunten van de organisatie is het bevorderen van adopties en het terugdringen van het aantal zwerfdieren. De projecten worden gefinancierd door de verkoopwinst van Almo Nature voeding. Op deze manier zorgt de voeding voor de voedingsbehoeften van dieren die met mensen leven als dieren die op straat overleven.
 

 
De mobiele operatiekamer, Katopia zal het hele jaar rondrijden en verschillende plekken in Nederland aan doen waar grote aantallen zwerfkatten rondlopen. Dit zijn plekken zoals vakantieparken, waar de katten tijdens het toeristenseizoen voldoende gevoed worden. De katten zullen ter plekke behandeld worden door dierenartsen, assistenten, paraveterinairen en zesdejaars studenten dierengeneeskunde.
 

Wil je meer weten over de campagne of over Stichting Zwerfkatten Nederland of een van de andere partners? Kijk dan even op de website van de stichting of op de pagina’s van een van de partners. En deel dit bericht met al je vrienden via facebook en instagram.
 

Wil je meer weten over Stichting Zwerfkatten Nederland, klik dan hier voor hun socials.
 

OVERZICHT ANDERE PARTNERS
 

KNMvD: De KNMvD is de beroepsorganisatie van dierenartsen in Nederland. De KNMvD bevordert de professionele ontplooiing van de dierenarts op het terrein van dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid. Zij behartigt de belangen van dierenartsen die actief zijn in uiteenlopende werkvelden. De KNMvD ondersteunt het initiatief van Stichting Zwerfkatten Nederland van harte.
 
Stichting Zwerfdieren Welzijn: Stichting Zwerfdieren Welzijn helpt door het verzorgen van de communicatie en de publiekscampagne rondom het project en het coördineren van de TNRC-acties met eigenaren van campings, vakantie- & bungalowparken en eigenaren van schuurkatten.
 
Vrienden Diergeneeskunde: is het goede doel van de faculteit Diergeneeskunde en zet zich in voor duurzaam dierenwelzijn door wetenschappelijk onderzoek en onderwijs projecten mogelijk te maken die worden uitgevoerd door de onderzoeker-dierenartsen, en studenten van de faculteit Diergeneeskunde.
 
Firma Virbac: Virbac heeft aan de basis gestaan van het introduceren van chips/transponders om dieren te identificeren. Zij ondersteunen van harte het belang van het chippen van zwerfkatten en huiskatten, reden temeer om te kiezen voor een BackHome BioTec Transponder
Vergeet uiteraard niet je eigen kat te registreren!