Country or region
Country or region
Languages

Waarom het persoonlijk belang iets terug moet geven aan het maatschappelijk belang (persoonlijke gedachten)

Waarom het persoonlijk belang iets terug moet geven aan het maatschappelijk belang (persoonlijke gedachten)
De toename van de menselijke welvaart (waarbij de herverdeling van het groeiende fortuin alleen maar ophoopt en verdwijnt in de zakken van de elite en nooit door iemand anders gebruikt zal kunnen worden) wordt mogelijk gemaakt door het uitbuiten van de aarde. Het gaat ten koste van alle andere levenssoorten waardoor miljoenen van hen verdwijnen. Waarschijnlijk zal de mens ook uitsterven (of in ieder geval in getale afnemen), op manieren die tot nu toe alleen te zien waren in de Mad Max-films.
 
Ik denk dat de tijd om anderen te vertellen wat ze moeten doen voorbij is, en het inmiddels noodzakelijk is om persoonlijk initiatief te nemen, ieder van ons op zijn/haar eigen manier. Na een lange overweging, die begon in 2013, schonken (in onze ogen: gaven het terug) mijn broer Lorenzo en ik op 1 januari 2018 het kapitaal dat voortkwam uit ons werk, het beheer van ons bedrijf Almo Nature, aan het beschermen van de biodiversiteit. Sindsdien dragen we de gemaakte winst af aan deze missie.

Zonder een ‘revolutie’ in de manier waarop we denken, zal de mensheid nooit veranderen en hetzelfde blijven: een soort die gevaarlijk is voor de anderen en voor zichzelf. We moeten ernaar streven om een ‘betere’ versie van onszelf te creëren, zoals de ideale types in mythen, religies, ideologieën en post-ideologieën.

Pier Giovanni Capellino