Country or region
Country or region
Languages

Är katter mer självständiga än hundar?

Är katter mer självständiga än hundar?
Är katter mer självständiga än hundar? Vi bad nyligen Dr. Maria Grazia Calore att fördjupa resonemanget kring den påstådda opportunismen hos tamkatten som utmärker henom snarare genom oberoende i val av miljö framför val av mänskliga vänner med vilka hen etablerar en relationell samhörighet. Om detta har en ny studie kommit som diskuterar kattälskare och ytterligare en tanke vi har om katten: hen behöver inte oss för att känna sig trygg och hen lider mycket mindre av vår frånvaro än hunden.

Studien om katters band till sina ägare

Teamet från Lincoln-universitetet ledd av professor Daniel Mills utsatte  20 par katter och ägare för Ainsworth Strange Situation Test (SST), ett test som använts för att fastställa bandet mellan hundar eller barn till de individer som först tagit hand om dem. För hundar, genom sin sociala natur, representerar dessa individer en referenspunkt men så skulle inte vara fallet för mer självständiga katter. Katterna togs till okända miljöer i sällskap med sina ägare och även emellanåt på egen hand, för att studera deras reaktion och se tecken på stress: ‘Vi noterade att katter tenderade att göra sina röster hörda mer när ägaren var där än med en främling, men bortsett från det har vi inte hittat några tecken på att det finns ett särskilt band till ägaren'. Enligt forskningsgruppen är läten som katter gör inte ett tecken på lidande utan helt enkelt tecken på uttråkning och frustration, känslor som är väldigt annorlunda jämfört med separationsångesten som hundar lider av.

Katter borta från sina ägare: deras synvinkel

Forskningsurvalet - 20 katter - kan tyckas för litet för att kunna utesluta separationsångest eller lidande hos katten vid separation. Många kattägare kan berätta om tecken på glädje eller obehag som är relaterat till återförening och separation, men vad gör egentligen  katter som är mer självständiga när vi inte är hemma och framför allt hur reagerar de på ensamhet i lägenheten eller i trädgården? Webben ger oss mycket material med videos som visar beteendet hos katter som är ensamma hemma. Som exempel har upphovsmakarna till denna video nedan placerat en go pro kamera som visar kattens aktivitet. Bekräftelser på husdjurets beteende är många - stor passion för lekar och en vild natur - men att kunna fastställa en enda universell reaktion på separation från ägaren tycks fortfarande svårt. Du som valt katten som följeslagare i livet, vad tror du?