Country or region
Country or region
Languages

Att flytta med din katt

Att flytta med din katt
Ett revir är mycket viktigt för en katt: den tillbringar 90 procent av sin tid med att utforska och försvara det. Markering (med ansiktsferomoner, urin eller avföring) är en katts huvudsakliga verktyg för att kommunicera med sin egen art att området är ‘ockuperat' samtidigt som den också försäkrar sig själv om att den är hemma genom att strategiskt doftmarkera sin rumsreferens.Eftersom en katt utvecklar en så stark känsla för sin hemmaarena kan en förändring av revir, som vid en flytt,  vara stressande: somliga katter reagerar väl, medan andra kan drabbas av en riktig identitetskris! Maria Grazia Calore, veterinär och expert på husdjursbeteende, hjälper oss att bättre förstå hur en förändring av revir kan påverka våra katter och ger några goda råd om hur vi kan göra en flytt mindre traumatisk för våra kattvänner.

Byta platser

En katts revir förändras inte enbart efter byte av bostad eller när du reser med den utan också när dess vanliga miljö förändras, till exempel när en gammal soffa byts ut mot en ny, när huset målas om eller när nya växter tas hem. Till och med att byta ut en gammal klösställning eller städa huset med starkt luktande rengöringsprodukter berövar våra katter deras vanliga revirreferenser och förvirrar dem.

Hur hjälper vi vår katt att “känna sig hemmastadd"

Om vi planerar en flytt eller resa bör vi försöka mildra effekten ett flyttande har på våra katter. Spridare eller sprayer som utsöndrar feromoner som “härmar" effekten av en markering kan vara till hjälp genom att ha en lugnande känsla på katten. För att åstadkomma detta kan vi placera spridaren på den ursprungliga platsen under några dagar och sen flytta denna till den nya bostaden precis innan katten anländer. Utöver det kan även stressminskande feromoner  sprayer appliceras på kattens ‘tillhörigheter' som dess kudde, klösträd, överdrag och transportbur – var noga med att låta några minuter gå mellan appliceringen och kattens ankomst för att alkoholen i produkten ska hinna förångas.Ännu en åtgärd du kan vidta för att hjälpa husdjuret genom denna flyttfas är att placera alla dess välbekanta saker på en liten plats i den nya bostaden och begränsa kattens yta under några dagar: stressen kommer att minska kraftigt genom denna taktik! Efter utforskning och markering i detta första rum kan vi gradvis tillåta utforskning av hela huset. Är katten särskilt känslig bör vi även undvika kraftiga rengöringsprodukter på de lägst belägna 20 cm på möbler, dörrposter, dörrar och stolar. På detta sätt bevarar vi inte enbart kattens  rumsreferenser utan besparar även inredningen möjlig ‘panik'markering från katten – vilket gör flytten mycket mindre stressande för alla inblandade!