Country or region
Country or region
Languages

Att ta med din katt på semester

Att ta med din katt på semester

Kommer du ta med din katt på semester i år? Sommaren har kommit och många ägare funderar på om det är bättre för kattens del att låta den följa med eller se om det finns andra alternativ. Dr. Maria Grazia Calore, veterinär och expert på djurbeteende förklarar vad som är bäst för vår katt i det här fallet.

Anknytning till sitt revir

Vi måste komma ihåg att en av de grundläggande faktorerna som påverkar tillfredsställelsen hos en katt är okränkbarheten av dess revir. Faktum är att efter att en kattunge separerats från sin mamma skapar den flera igenkännbara nyckelreferenser i sitt revir: den gör det genom att markera via doft-gnuggande (lämnar må-bra feromoner) eller genom synliga ledtrådar som klösmärken. Utöver det ägnar katten mycket tid åt att säkerställa att dess revir är fritt från inkräktande katter utifrån.

Om vi introducerar en katt till ett nytt revir, som vid en flytt eller när vi tar med vår katt på semester med oss, kommer den inte att hitta sina lugnande referenser och känner sig förvirrad. Det kommer att ta flera dagar för katten att bygga upp sitt självförtroende och känna sig hemma i sin nya miljö. Den kommer att göra detta genom att lämna såväl synliga som doftmarkeringar på den nya egendomen.

Semesterhemmet

Om vi har turen att ha ett semesterhem som vår katt varit i förut kan vi lugnt ta med katten på semester med oss, eftersom egendomen redan är markerad som dess revir. Detsamma gäller om vi hyr ett hus: skillnaden är dock att det är en god idé att då låta katten vistas i ett rum den första dagen och samtidigt sätta feromonspridare i de andra rummen innan den får gå på upptäcktsfärd i hela huset, då dessa skapar en känsla av lugn för vår katt. Vi bör också ta med bekanta hushållsföremål, som kattens matskålar, liggdynor och leksaker då dessa får katten att känna sig än mer hemma.

Längden på semestern är också viktigt att ha i åtanke: om vi bara reser bort för en kortare period, som en helg, kan själva omvälvningen av resan och vistelse på en ny plats under bara några dagar vara för stressigt för vår katt. Men om vår semester är längre, då har katten tid att finna sig tillrätta och känna sig "hemma" på den nya platsen och har nöje av semestern.

Resan: bästa sättet att förbereda

Även om resan i sig kan vara stressig för vår katt, kan allt vi gör för att minska påfrestningen när vi tar med katten på semester vara till hjälp. Vi bör först låta vårt husdjur bekanta sig med kattransportburen så den känner sig trygg och bekväm i den innan vi placerar den i något bullrigt, som en bil eller husbil. För att hjälpa vår katt på resan kan vi också spraya feromonspray i transportburen och bilen fem minuter innan djuret introduceras; detta ser till att katten känner en “bekant" doft som främjar ett lugnare humör. När vi anländer till vårt resmål bör vi låta vår katt ha tillgång till transportburen, placera den på en något högre plats, så att katten kan utforska egendomen men samtidigt ha en trygg plats att retirera till om det skulle behövas. Om resan är väldigt lång med schemalagda raster, måste vi vara väldigt försiktiga och inte öppna transportburen om bilens dörrar är öppna för katten kan bli desorienterad och fly.

De alternativa lösningarna

Det bästa för vår katt är att lämna den i sitt hem, där den känner sig trygg och har lugnande rumsreferenser. Om vår semester är kort kan vi be vänner och släktingar (företrädesvis sådana som är kända av katten) besöka den ett par gånger om dagen för att ge den ny mat, vatten och tömma kattlådan och inte minst kela med vår katt! Om ingen är tillgänglig kan vi hyra en professionell husdjursvakt. Alternativt fundera över att ta vår katt till ett kattpensionat; antingen fråga vår veterinär om lämpliga inrättningar eller besöka några närbelägna kattpensionat för att se vilket som skulle passa vår katt bäst. Mitt råd är att undvika blandade inrättningar som tar emot både katter och hundar eller åtminstone se till att kattdelarna ligger långt ifrån hundarnas delar eftersom oljudet från hundarna kan vara stressande för din kattvän. Dessutom är hagar att föredra framför individuella burar. Oavsett bör din katt ha ett eget rum då den inte ska tvingas dela rum med andra katter.

Kom ihåg att kontrollera att din katts vaccinationer är uppdaterade och ta med ett hälsointyg, där kontaktuppgifterna till din veterinär står med för det fall några problem skulle uppstå.

Många kattpensionat låter dig också ta med din katts ‘personliga tillhörigheter' så att de ska känna sig mer bekväma och hemma i sitt 'semesterhem'.