Country or region
Country or region
Languages

Både vargar och hundar ylar, men vad kommunicerar de med sina läten?

Både vargar och hundar ylar, men vad kommunicerar de med sina läten?
Den väcker fruktan och nästan vördnadsfull respekt men även en viss nyfikenhet kring dess dolda betydelse:  ylande är vargens distinkta läte, men den används även, emellanåt, av hens 'domesticerade kusin' - hunden. Dokumentärer och filmer om vargar och varulvar har lärt oss att känna igen en vargs unika läte, men vad många av oss inte vet är att varje rang i vargflocken har ett unikt yl; det har ett syfte och mening som ofta är obegripligt för os människor.

Hur en varg använder sitt ylande i flocken

Ett sätt vargar använder  ylande är som ett 'socialt rop'; ylandet tillåter flockens medlemmar att kommunicera sin befintliga plats till de andra flockmedlemmarna. Detta ljudliga rop vid jakt för att varna andra vargflockar i närheten, genom att visa på att det redan finns en annan grupp som ockuperar kringliggande område. Ylandet är därför ett strategiskt läte, men samtidigt definierar det även  den strikta hierarkin i flocken. Detta tydliggörs genom den unika ljudharmonin som varje rang i flocken skapar när den ylar, liknande en körs sammansättning. Ledarparet -  alfavargarna – börjar kören med ett initialt lågt ylande; detta följs av ett ylande från betavargen, som antar ett högre, mer utdraget ylande; därefter kommer ropen från vargar av lägre rang, som producerar mer varierade läten. Dessa liknar skällande, vilket ger utomstående intrycket av en större grupp än det i verkligheten är. Den minst viktiga vad gäller hänsyn i flocken, omegavargen har som uppgift att producera ett högre, mer välljudande ylande, som hjälper till att återställa lugn i konfliktsituationer.https://www.youtube.com/watch?v=CR4EIJlnwgQ

Hund-ylande: från obehag till roat deltagande

Hundar ylande är mindre frekvent än deras vilda motsvarighet, och deras rop kan hänga ihop med olika faktorer. Bortsett från det upphetsade lätena hos slädhundar använder våra domesticerade hundar generellt ylande som ett  socialt rop eller för att indikera en  obekväm situation. Till exempel när en hund är lämnad ensam: ledsamheten i denna situation gör att djuret ylar för att uttrycka sin önskan om att återförenas med sin flock, som i detta fall sker genom att ägarna kommer tillbaka. Men vi behöver inte vara oroliga om våra fyrbenta vänner ylar i respons till musik eller särskilda ljud som sirener eller klockor, eftersom de inte känner obehag utan vill delta med ljudstimulans – ofta med mycket roligt resultat.https://www.youtube.com/watch?v=eJNvnJUdMjc