Country or region
Country or region
Languages

Gosande för katten: forskningen

Gosande för katten: forskningen
Katter och gosande är ett ämne som älskas av kattälskare, men hur mycket gynnas katter av denna speciella kontakt med ägare? Vi vet allt om hundar, från det rätta sättet att smeka dem till ömhetssignalerna gentemot ägaren. Medan självständiga och charmerande katter är ett mysterium i den här frågan. En ny studie publicerad i veterinärtidskriften Preventive Veterinary Medicine kan ge oss mer information om detta.

Studien med katter från katthem

För att genomföra studien rekryterade forskarna  96 katter från katthem och delade in dem i två grupper. Den första gruppen blev gosad, borstad, lekt med eller smekt av en person i 10 minuter, fyra gånger i veckan, i 10 dagar – ett beteende som kallas  Gentling (Smekande). Den andra gruppen hade minimal fysisk kontakt, istället stod en forskare framför buren med bortvänd blick under samma tidsperiod. Alla katter som var inblandade i studien hade från början en jämbördig position – perfekt hälsa och frånvaro av orossignaler – men det var en märkbar skillnad mellan de två grupperna vid slutet av experimentet. Det visade sig att katterna som det hade gosats med under tio dagar var inte bara gladare och mer tillfredsställda utan de hade även mindre luftvägsproblem. Detta medan de katter från gruppen som inte varit med om  Gentling visade sig vara mindre glada och hade skörare hälsa. Faktum är att i denna kontrollgrupp hade  17 katter av de 49 utvecklat luftvägsproblem under studien, jämfört med  9 av de 47 katterna från den andra gruppen.

Slutsatser: ‘terapeutiskt' gosande?

Tydligen är känslan av tillfredsställelse hos katter något som stimulerar  producerandet av antikroppar som är viktiga för att bekämpa sjukdomar i de övre luftvägarna. Dessa slutsatser kan användas som utgångspunkt för ytterligare diskussioner av författarna bakom forskningsstudien, Clive JC Phillips, professor i djurskydd vid University of Queensland, och  Nadine Gourkow, djurskyddskonsult, intresserade av att utforska effekterna av  Gentling. Hundar, katter och andra husdjur kan ha nytta av 'smek-terapi', njutbart i de flesta fall, bara våra fyrbenta vänners karaktärsegenskaper och behov respekteras.