Country or region
Country or region
Languages

Hundar och darrningar: orsakerna

Hundar och darrningar: orsakerna
Precis som katter, och förstås som människor, använder sig hundar av  kroppsspråk för att uttrycka sina känslor eller be om samspel. När hundar darrar, till exempel, uttrycker det specifika känslor, såväl positiva som negativa: veterinären  Maria Grazia Calore, expert på beteende, hjälper oss att förstå vad våra fyrbenta vänner vill säga och hur vi bör bete oss i dessa fall.

Hundens hållning och rörelser: nödvändig preliminär information

Om vi vill särskilja de olika betydelserna i hundens språk får vi inte glömma att observera  hållning - kroppens placering - och särskilt lägga märke till öron, ben och svans. Rörelser - hundens rörelser inom ett begränsat utrymme - identifierar sättet den närmar sig: den kan uppvisa självsäkerhet, ett trotsigt beteende eller ett indirekt sådant genom att gå i en halvcirkelbana som signalerar lugn.

Hundar och darrningar: vilket humör och vilka attityder ska man ha?

Rädsla , obehag, upphetsning eller glädje: hundars darrningar kan indikera dessa känslor. Hur ska vi förstå vad vår fyrbenta vän känner?
  • Rädsla eller oro: hunden antar en hopkurad och hukande ställning, svansen under kroppen, öronen tätt intill huvudet eller bakåtliggande, du kan till och med märka av dova morrningar eller lyfta läppar som exponerar tänder. Om vi kommer hem och hunden välkomnar oss med en låg hållning, tittar bort och darrar är det förmodligen vår attityd gentemot henom som orsakar denna oro. Det kan till exempel hända om hunden haft sönder något när ägaren inte är hemma och blir bannad när ägaren kommer tillbaka.
Under  hundens socialisering, särskilt mellan tredje och femte levnadsveckan, skapar varje valp sin egen "uppsättning för ordning" där hen placerar all normal stimuli som inte orsakar oro. Detta faktum behöver man ta hänsyn till när det är dags för  adoption: om vi bor i staden är det bäst att ta en valp som har levt i en miljö som är snarlik för att begränsa ny stimuli som potentiellt kan orsaka rädsla. I det fall darrning är orsakad av obehag ska vi inte lyfta upp hunden för att trösta eller banna henom. Tvärtemot ska vi guida henom till orsaken och visa att vi i första hand har en positiv eller nyfiken inställning: hunden kommer att härma oss och undersöka det mystiska objektet med mindre rädsla!
  • Upphetsning eller glädje: svansen är högt hållen och viftar, hunden står eller hoppar för att bjuda in oss till lek. Det är hög upphetsning (hög aktivitetsnivå) som hunden visar i trevliga situationer som vid lek eller möten med andra hundar hen känner väl och kommer bra överens med.
Om vår hund istället är glad att se oss följs darrningen av glada svansviftningar, snurrande runt oss, skutt och skall för att fånga vår uppmärksamhet: i det fallet är kelande och andra gottgöranden välkomna!