Country or region
Country or region
Languages

Hur skulle en värld utan människan se ut?

Hur skulle en värld utan människan se ut?
En värld utan människan: en otänkbar hypotes utifrån ett antropocentriskt synsätt på naturen men möjliggjort tack vare forskning, nyligen genomförd av forskare vid  Aarhus universitet i  Danmark. Vad den visat är ett porträtt av en planet mycket likt ett gigantiskt naturreservat där djur som idag är utrotningshotade skulle kunna röra sig fritt.

Vargar, björnar och andra djur

Det första slutsatsen som kom ur studien om hur en  värld utan människan skulle se ut var att Europa utan mänsklig inblandning vore en favoriserad miljö för älgar, björnar och vargar. Denna slutsats är inte förvånande då till exempel hunddjuret har funnit sin plats i nationalparken Gran Paradiso och där haft en positiv inverkan på balansen mellan olika arter i sin roll som rovdjur.Medan björnen, som sedan några år tillbaka lever i Alperna, bokstavligt talat har hittat sin tillflykt i bergsområden trots att den har ideala egenskaper för att leva i slättlandskap. Denna aspekt förklaras tydligt av  Soren Faurby, medförfattare till forskningsstudien som genomförts på det danska universitetet: "Ett exempel är brunbjörnen, som numera endast hittas i bergsområden dit hen blivit förvisad genom människans närvaro, men som skulle leva väl i slättlandskap'.

Stora däggdjur och paradoxen Afrika

Skulle såväl Nord- och Sydamerika som norra Europa vara befolkat av utrotningshotade arter? Detta ger inte bara en glimt av en möjlig värld utan människan utan det är även en intressant betraktelse över  utbredningen av stora däggdjur som elefanter och noshörningar. Dessa djur är nu mestadels koncentrerade till Afrika och är i det kollektiva medvetandet tydliga symboler för den afrikanska kontinenten. Faktum är att närvaron av dessa vackra djur nedanför ekvatorn inte skulle påverkas på samma sätt som i andra delar av världen enligt forskningsstudien, Jens-Christian Svenning förklarar: “Här har människan, på grund av olika faktorer, misslyckats med att bosätta sig på samma sätt som på andra delar av planeten".Denna iakttagelse är logisk då slättlandskap är typiska platser för mänskliga bosättningar medan bergslandskap på grund av sin geomorfologi inte representerar en idealisk livsmiljö för människor: platsen där människan inte är herre garanterar livsutrymme för andra djur.