Country or region
Country or region
Languages

Katter och gömställen: när det är lek och när det är stress

Katter och gömställen: när det är lek och när det är stress
Katter och gömställen som är onåbara, perfekta platser att maskera sig på eller lägga sig i på katters vis: vi har hittat 10 möjliga ställen där katter gömmer sig men vet vi anledningen till varför de gör det? Dr Maria Grazia Calore, veterinärkirurg och expert på husdjursbeteende, förklarade för oss varför våra vänner katterna besitter denna egenskap som gett dem ett rykte om att vara magiska och mystiska djur.

Varför gömmer sig katten?

Katter har nära på ett fysiskt behov av att gömma sig och isolera sig från omvärlden för att koppla av och kontrollera sitt revir. Platsen som en katt väljer är vanligtvis högt belägen, säker, svår att nå och företrädesvis med en bra överblick över inomhus- eller utomhusmiljön: ett sorts slott placerat på ett berg.Trots att katten är ett rovdjur, har hen inte storlek nog för att undvika att vara ett byte själv: av den anledningen behöver hen känna sig trygg vid vila och väljer därför platser som är svåra att nå. Katter och säkra gömställen? Genom att se till att bra sådana ställen finns i hemmet kan ägaren skapa en lugnare och bättre miljö för sin katt.

När bör vi oroa oss?

Om en katt gömmer sig när hen ska sova men också tillbringar tid med andra, leker, utforskar, markerar saker och människor, kan vi vara lugna. Om hen däremot håller sig gömd under längre perioder, går ut endast när ingen är hemma, uppvisar annat beteende som signalerar oro (som att uträtta sina behov utanför kattlådan eller inte bry sig om sin personliga hygien), när  katter och gömställen blir viktigare än lek och social samvaro då ska vi vara uppmärksamma. Det kan bero på  ett fysiskt problem såsom smärta orsakad av artrit, om vår katt är gammal, eller ett problem med oro som manar vår katt att omvandla storleken på sin boendemiljö för att hitta tillbaka till trygga omständigheter. I båda fallen bör vi söka hjälp hos en veterinär med kunskap om beteendeterapi.

Bäst att inte leka kurragömma med katten

Det är bäst att inte testa vår katt genom att uppmuntra denna lek: vi kan på det sättet  kommunicera att vi är ett potentiellt byte och locka till bett och klösande även när vi inte leker. Tvärtom kan även plötsliga bakhåll skrämma vår katt och påverka katt-ägare relationen negativt. Kroppskommunikationen säger i det fallet allt - förstorade pupiller, öron tätt intill huvudet, en svans som rör sig ryckigt, rest päls -, katten uppskattar inte situationen.