Country or region
Country or region
Languages

Katters stress

Katters stress
Även katten är stressad! Faktorer som arbetslöshet, kärleksbekymmer eller ekonomiska problem stressar inte katten som människan utan det är främst miljörelaterade orsaker som påverkar den domesticerade katten. Ämnet som redan är välkänt av både veterinärer, beteendeexperter och andra har nyligen genomgått en ny studie på  the Autonomous University of Barcelona.

Hur känner man igen stress hos katter

Men vad exakt är  kattens stress? En tydlig definition kommer från Dr. Maria Grazia Calore, veterinär och expert på beteende: “Termen stress betyder exponering för obehagliga omständigheter med negativa konsekvenser, det är vanligtvis en upplevelse med begränsad varaktighet. Begreppet djurskydd är däremot mer omfattande eftersom det tar hänsyn till alla de behov som är typiska för en viss art och tar vanligen hänsyn till beteenden som djuret uppvisar".Vi har redan pratat om potentiella stressfaktorer för katten såsom flytta, en bilresa för att åka på semester, ankomsten av en ny familjemedlem.För att känna igen tecknen på  stress behöver vi hitta beteendeförändringar hos våra katter som kan relatera till en mängd olika orsaker. Bland dessa finns till exempel, benägenhet till isolering, brist på nyfikenhet, tendens att uträtta sina behov utanför kattlådan, aggressivitet, rädsla för beröring, äter för mycket eller för lite, överdriven eller brist på personlig hygien. Som doktor Calore säger, “Den normala reaktionen på stress består av tre beteenden: jag blir orörlig, jag slåss, jag flyr. Så om vi ser dessa reaktioner hos vår katt behöver vi förstå vad hens problem är".

Revir, spel och interaktion: lösningarna för att minska stressen

När vi förstår orsaken till stress hos din katt behöver vi arbeta ordentligt för att tillgodose hens behov.Lägg särskilt märke till:- Miljön: katter behöver ha sina egna platser där de kan isolera sig och vara ifred, leka och om möjligt en korrekt placering av kattlådan. Uppmärksamma två viktiga delar som hör till kattens revir som klösande och feromoner: vi behöver ge henom ett kattklösträd och undvika att använda starka rengöringsmedel.- Interaktioner med människor: vi bör undvika att tvångshålla henom, lär barn respektera att katten vilar. Vi bör stimulera henom genom att involvera henom, enligt hens rytm, i våra aktiviteter och undvika att ‘försumma' henom om vi välkomnar en bebis i hemmet.Slutligen, generellt bör vi alltid använda oss av ett mjukt tillvägagångssätt när det gäller alla handlingar som kan vara obehagliga för vår katt: aldrig ett hårdhänt tillvägagångssätt utan belöningar när hen är lugn.