Country or region
Country or region
Languages

Maremmano abruzzese: hjordars och herdars allierade

Maremmano abruzzese: hjordars och herdars allierade
Maremmano abruzzese är med sin imponerande storlek och dramatiska vita päls inte en hundras som passerar obemärkt, men dess slående utseende är inte denna hunds mest dominerande egenskap. Hunden, som är inhemsk i centrala Italien, är mera känd för sin talang som fårhund och vaktar över  fårnötkreatur och annan boskap. Rasen anses vara en viktig ekonomisk tillgång för bönder både i hela Italien och utomlands.Att skydda får och annan boskap från björn- och vargattacker är Maremmano abruzzeses huvudsakliga uppgift. På grund av sin pälsfärg smälter hen väl in bland fåren, särskilt på natten, och är nästintill omöjlig för rovdjuren att upptäcka. Självständig och beslutsam har hundrasen Maremmano abruzzese ett naturligt anlag för utomhuslivet tack vare sin medfödda resistens mot sjukdomar och ogynnsamma väderförhållanden. Mia Canestrini, tekniker i Appeninernas nationalpark och på Wolf Apennine Centre, guidar oss genom upptäckten av denna anmärkningsvärda ras, som också är en mottagare av det ambitiösa ‘ Love-Food'-initiativet. Ett projekt som främjas av  Almo Nature i samarbete med nationalparken för att väcka uppmärksamhet hos bönder när det gäller vikten av att uppnå fredlig samexistens med vargar i regionen.

Maremmano abruzzese: hur den blev ‘vaktpost' över flocken

Även om Maremmano abruzzese inte behöver tränas kan några viktiga steg tas för att göra hen till en utmärkt vakthund. Canestrini understryker vikten av att börja vid en tidig ålder: “Den ideala förutsättningen är att låta tiken valpa i ett stall nära boskapen, så att valpen från sina första ögonblick i livet är i direkt kontakt med de djur hen en dag kommer att skydda och på det sättet skapa en sorts prägling.Vid två månaders ålder kan valparna införas i hjorden, oavsett om det är den hjord som deras föräldrar arbetar i eller en ny." Vid denna tidpunkt är det viktigt att utveckla en  gemensam tillit mellan hunden och djuren: “Initialt är detta lämpligt: skapa ett utrymme i stallet dit enbart valpen har tillgång, tvinga hen inte till kontakt med hjorden, och se till att hens mat och vatten är säkert placerad utom räckhåll för att trampas ned eller ätas upp.Varje vecka kommer valpen att växa i storlek och vara mindre klumpig i hjorden och tiden hen tillbringar med boskapen kommer att bli längre." När de blir  sex månader gamla kommer hundarna att vara färdigtränade som beskyddare av hjorden och inta sin position i botten av hundflocken, och på det sättet integreras perfekt i hierarkin inom gruppen av vakthundar, där somliga övervakar inom hjorden medan andra vaktar på avstånd för att säkra tryggheten för sina skyddslingar.

Att sköta en Maremmano abruzzese: utfodringens roll

Det är viktigt att vara noga med utfodring och näring till en Maremmano abruzzese redan från en tidig ålder eftersom en  Maremmano-valp kan öka mer än ett kilo i veckan, förklarar  Dr. Canestrini:  “Det är viktigt att se till att utvecklingen av den växande hundens skelett sker på rätt sätt, vilket gör att den kan röra sig obehindrat med hjorden i bergen, och hundens behov av kalcium är högt." Ett praktiskt alternativ till ett balanserat ‘DIY' (gör det själv) mos – som består av rått kött med tillskott av vitaminer eller en måltid gjord på vassle och torkat bröd enligt gammal lantbrukstradition – är en blandning av våt- och torrfoder för hundar särskilt avsedd för större raser och anpassat till hundens olika åldrar och utvecklingsstadier.