Country or region
Country or region
Languages

Maremmano abruzzese till pingviners försvar: projektet i Australien

Maremmano abruzzese till pingviners försvar: projektet i Australien
Maremmano abruzzese, allierade med hjordar och herdar men även med pingviner. De vackra hundarna, huvudpersonerna i många projekt för att skydda vargen som  Almo Nature startat som en del av företagets  aLmore initiativ, har fått erkännande i Australien för sina fantastiska vaktegenskaper. Styrkan hos denna hund förblir densamma –  förmågan att skrämma bort rovdjur från byten som av sin natur är svaga – men sammanhangen de arbetar i är väldigt annorlunda jämfört med deras arbete på den italienska landsbygden.

Allan ‘Swampy' Marshs snilleblixt 

Under mer än åtta år har projektet  Middle Island Maremma Project, skapat av  Allan ‘Swampy' Marsh, uppfödare och ägare till  Oddball, en Maremmano abruzzese, visat sig vara ovärderligt för att skrämma bort rovdjur från öns pingviner. Marsh, en kycklinguppfödare, som framgångsrikt hade använt rasen för att skydda sin flock fick en snilleblixt om hur man kunde lösa problemet med den akut utrotningshotade dvärgpingvinen ( Fairy penguin), en viktig del av den biologiska mångfalden på Middle Island: han föreslog ett  användande av Maremmano abruzzese för att skrämma bort rödrävar. Tack vare denna inspirerande idé, som snabbt fick bifall av stadsfullmäktige i Warnamboll, landade snart systrarna  Eudy och Tula, utmärkta exempel på Maremmano abruzzese, på ön.

Eudy och Tula, pionjärer i ett innovativt projekt 

De två särskilt tränade Maremmano abruzzese hundarna har helt ändrat förutsättningarna för kolonin av dvärgpingviner: från att ha varit ett blygsamt antal om fyra har de ökat anmärkningsvärt till  150 fåglar. En viktig milstolpe har uppnåtts för de två hundarna som nu, vid åtta års ålder, ska gå i pension. Deras stora framgång har lagt grunden för andra unga Maremmano abruzzese hundar att följa i deras fotspår som skyddare av flocken. Detta är ännu ett exempel bland många fall av lyckosam  samlevnad och samarbete mellan människa och djur.