Country or region
Country or region
Languages

Rollen som flockledare för din hund

Rollen som flockledare för din hund
Katten är tydligt oberoende men hunden är till sin natur en social varelse. Faktum är att vara del av en flock eller en familj påverkar dess psyko-sociala välmående positivt och motverkar beteendeproblem. Men precis som i vargflocken behöver människans bästa vän en ledare, som i det ideala fallet är ägaren. Dr Maria Grazia Calore, veterinär och expert på husdjursbeteende hjälper oss att förstå denna aspekt.

Flockledaren: diktatorisk eller karismatisk?

Strypkoppel, elektricitet, isolering eller fysisk bestraffning var några verktyg som ägaren/flockledaren använde sig av baserad på övertygelsen att hunden måste underkasta sig genom att påföra strikta regler. Studier av djurs beteende har bokstavligen trasat sönder detta tillvägagångssätt genom att tydligt visa på en samarbetsvillig natur och anlag för att följa instruktioner som finns hos den fyrbenta. Dessutom har hunden en stark vilja att förstå och kommunicera med människor och anpassar beteende och språk utifrån situation. Har du sett en hund skälla för att kommunicera på samma sätt som människan gör med ord? Detta imiterande beteende är din hunds försök att göra just det!

Den ideala flockledaren: en auktoritär strateg

Hur kan du se på en roll som flockledare i människa-hund paret? Först och främst är den en referenspunkt, en säker grund att utgå ifrån och gå tillbaka till, inte längre med fruktan utan med glädjen över att dela erfarenheter och gemensamma områden.Som autentisk ledare behöver människan guida hundens beteende, belöna dess initiativ när den uppnår önskade resultat och ignorera (inte bestraffa) oönskade beteenden. Som en familjeledare måste flockledaren kunna hantera olika situationer, ge husdjuret säkerhet och använda ett konsekvent språk. Till exempel, om din hund är rädd för sina likar ska du inte använda det våld som ett påtvingat närmande innebär utan först närmar du dig själv de andra fyrbenta med ett lättsamt och tonläge. Därefter inbjuder du din hund att komma närmare och för varje framsteg ge belöning. Denna strategi är alltid en vinnande sådan när det gäller rädslor hos din hund: situationen blir förutsägbar och flockledaren är den säkra grunden från vilken hunden kan börja utforska andra hundar eller andra okända situationer. En bra flockledare använder hjärna framför muskelstyrka när hen leder sin flock. Hen måste förstå en hunds skillnader i språk, kognitiva förmåga och därmed dess annorlunda uppfattning av verkligheten. Bara utifrån detta perspektiv materialiserar sig de egenskaper som krävs för en sann mänsklig flockledare: respekt för hunden och önskan att får riktig kontakt för att skapa en autentisk samarbetsrelation.