Country or region
Country or region
Languages

Vargar och apor i samarbete?

Vargar och apor i samarbete?
Djur slutar aldrig att förvåna oss, vår syn på dem förändras hela tiden då de uppvisar beteenden som är helt ‘okarakteristiska' sett från vår vanliga, stereotypa uppfattning.  Vargen, ‘utsett djur' för  Almo Nature och förgrundsgestalt i  The Promise av Gabriele Salvatores, sviker inte på detta område. En ny, spännande upptäckt av en osannolik allians mellan varg och apa har gett oss anledning att reflektera över vargens samarbetsvilliga natur. Inte bara med sin egen art i dess imponerande social organisation som utgörs av flocken utan även med andra arter, inklusive människor!

Vargar och babianer: en överraskande allians i Etiopiens högländer

Trots alla fördomar om rovdjurets natur  har den etiopiska vargen visat sig vara en utmärkt strateg. Observationer av  Vivek Venkataraman, specialist på primater vid Dartmouth College, New Hampshire (USA) och författare av en studie om Guassas högländer i norra och centrala Etiopien, har belyst den okända aspekt. Förvånansvärt nog har rovdjuret etablerat en fredlig samlevnad med  gelada-apor – en typ av babianer. Faktum är att de två djurarterna vandrar fredligt blanda varandra och visar  inga tecken på attack eller försvar. Till och med babianbebisar förblir oskadade trots närvaro av hunddjuren som liknar rävar, medan vargarna tycks dra större jaktnytta när det det gäller deras huvudsakliga byte, gnagare som ofta dyker upp i närheten av babianer som letar efter föda. Men riktigt hur detta unika utbyte sker är fortfarande ett mysterium. Det är inte tydligt huruvida babianerna tvingar fram gnagarna med sitt rotande efter föda eller om gnagarna luras till att tro att det är säkert att lämna sina hålor på grund av vargarnas förmåga att smälta in bland de fridsamma däggdjuren. Vad som dock är känt är att vargar är signifikant mer framgångsrika i jakten på byten bland babianerna än utanför.Denna ovanliga  pakt för gemensam överlevnad ekar av teorierna kring de tidiga människornas (Homo Sapiens) jaktallians med vargar för tusentals år sedan och ‘kompromissen' några av arterna gjorde med människan som ledde till deras  domesticering.

Kunskapen om vargen: en lång väg, kantad av fördomar

Denna fascinerande upptäckt gör  vargens intressanta natur ännu mera komplex, huvudfokuset för  Almo Natures ‘ aLmore välgörenhetsarbete. De omfattande initiativ ägnat åt  simultant beskyddande av rovdjuret och italienska bönder rädda för attacker på deras boskap, är ett uttryck för Almo Natures beslutsamhet att förändra böndernas synsätt på  fredlig samexistens med vargen – en svår uppgift att lyckas med särkilt eftersom  vargen regelbundet porträtteras negativt och fördomsfullt i pressen. Till exempel rapporterades nyligen en historia i den franska tidninge  Le Monde där en 16-årig pojke hittade på att han attackerats av en vargflock. Hans  falska anklagelser gav upphov till obefogad upprördhet över säkerheten med vargar i regionen. Faktum är dock att rädsla när det gäller samexistens med vargar borde dämpas av den precision hos studier och statistisk som visar att  risken för en vargattack i Europa och Nordamerika är  väldigt låg, trots ökad mängd vargar. Utöver det, och framför allt, borde människor vara lugnande av det faktum att människan inte är vargens naturliga bytesdjur så att bli jagad som ett sådant är ett väldigt osannolikt scenario.