Country or region
Country or region
Languages

Vegetarisk kost för katter och hundar? Låt oss respektera deras natur!

Vegetarisk kost för katter och hundar? Låt oss respektera deras natur!
Vegetarisk kost för katter och hundar: kan kostalternativet som idag väljs av många människor automatiskt utökas till att omfatta våra fyrbenta vänner? Respekten för deras natur bör vara det medvetna ägare guidas av.

Näring för hundar och katter och skillnaden med människan

Människan är allätare, perfekt anpassad för att dra nytta av en viss, varierad kost. På grund av hens matsmältningssystem kan hen tillgodose sina proteinbehov via proteiner med medel och lågt biologiskt värde (som är fallet med grönsaker och spannmål). Dessutom har människan fått en väldigt viktig gåva: fri vilja, det faktum att hen kan välja själv, utan att någon lägger sig i.För hunden och katten är situationen en helt annan, med början i  2 fundamentala principer:- Katten är en strikt köttätare, hunden är en frivillig köttätare- De är inte fria att välja, vi ger dem deras näringAlla proteiner är inte desamma: de består av olika aminosyror beroende på om de kommer från kött eller fisk eller från växter (grönsaker och spannmål).Vi säger att katten är en strikt köttätare, men vad betyder det? Det betyder att hen inte klarar av att producera vissa substanser på egen hand utan att hen måste få det via fodret. Dessa substanser är essentiella aminosyror som taurin, lysin etc. som mestadels hittas i animaliskt protein. Via animaliska proteiner får de sin huvudsakliga energi genom en specifik glukoneogenes-process.

Om katten hör till gruppen köttätare finns det en anledning.

Hundens situation är något annorlunda: född köttätare har hen anpassat sig väl till “mänsklig" utfodring med tanke på att hen inte har samma behov av essentiella näringsämnen som katten har. Till exempel kan inte en hund lida av taurin-brist. Men vi måste komma ihåg att det starkt rekommenderas att kosten ska bestå av en bra kött-bas. faktum är att animaliska proteiner är värdefulla för ämnesomsättningen samt  smak- och luktuppfattningen som påverkar hur tilltalande fodret är.Om vi utfodrar vår hund eller katt med en kost fri från kött är vi tvungna att kemiskt tillsätta samma näringsämnen för att undvika näringsbristerna. Men vi kan även fundera över hur etiskt och hälsosamt det vore att beröva en levande varelse från hens primära källa för näring och att ersätta den på kemisk väg.Ett exempel att fundera över:  kan en växtätare tvingas till en köttkost? Kan en häst äta kött? När boskap fick foder med animaliskt protein var konsekvenserna dramatiska och ökända: BSE, galna kosjukan. Almo Nature väljer att respektera naturen hos våra fyrbenta vänner genom att förespråka utfodring "utifrån deras synvinkel", medveten om den nuvarande miljösituationen och framtidens evolution, något som understryks av grundaren  Pier Giovanni Capellino: ‘Det är väldigt troligt att framtidens utfodring kommer att vara vegetarisk (personligen anser jag det vara ofrånkomligt). Men faktum är att dagens katter fortfarande är köttätare och hundar är i första hand köttätare och framförallt har de varit på detta sätt från första början: Almo Nature producerar foder för dem, baserat på nutidens förutsättningar, och försöker ge dem det bättre alternativet'.